Hacı Taşan

1930 senesinde Keskin’de dünyaya gözlerini açan Abdal müziğinin en önemli isimlerinden Hacı Taşan, 9 Mart 1983 tarihinde, elli üç yaşındayken, kalp krizi sonucu Kırıkkale vilayetinde hayata gözlerini kapatmıştır.

Türküleri çalıp, icra eden bir hazine olarak Keskinli Hacı Taşan, İç Anadolu ve Keskin yörelerinin halk müziği musikisinde önemli bir yere sahiptir. Keskin türküleri, Keskinli Hacı Taşan adıyla bütünleşmiştir.

Hacı Taşan’ın köyü, Hacıali Obası’dır. Hacelobası olarak bilinen türkünün derlendiği köydür. 1930 senesinde bu köyde doğan Hacı Taşan, aslen Kırşehir, Çiçekdağı, Kırtıllar köyündendir. Bozlakların sesi, Neşet Ertaş da bu köyde hayata gözlerini açmıştır. Bu köy aynı zamanda Abdal / Aşiret müziğinin kaynağıdır. Neşet Ertaş, Hacı Taşan’ın eşiyle teyze çocuklarıdır.

Keskin yöresinin meşhur davulcularından Abdullah Çavuş’un oğludur, Hacı Taşan. Üç kardeşi vardır. On üç yaşlarında saz çalmaya merak salar. Babası tarafından o yıllarda Muharrem Ertaş’ın yanına çırak olarak verilir. Muharrem Ertaş’la düğünlere katılır. Düğün çalgıcılığı yapar. Sanatını geliştirir.

TRT arşivlerine kazandırdığı pek çok eseri bulunmaktadır. Kırıkkale, Kırşehir, Kaman, Yozgat ve Kırıkkale yörelerini gezmiş, bu bölgelerin bozlak havalarını ve türkülerini şahsına münhasır çalıp, icra etmiştir.

Keskinli Hacı Taşan, sanatını icra ettiği süre zarfında hiçbir zaman taklide düşmemiş, kendi üslubu ve hitabetini kısa sürede kazanmıştır. Sanatçının bağlama çalma ve türkü seslendirme konusunda etkili bir davul zurna tınısı -babadan geliyor olsa gerek- mevcuttur.

Taşan, hayatı boyunca sekiz evlat sahibi olmuştur. Bunlardan üçü erkek, beşi kız evlatlardır. Erkekler Fethi, Seyfettin, Sondur; kızlar Nazlı, Güler, Sevdur, Sevda, Bahalı isimlerindedir. Erkek evlatlar “Taşan” soyadlarını sürdürerek düğünlerde baba mesleğini yaşatmaya devam etmektedirler.

Keskinli Hacı Taşan, “Değirmenin Bendine”, “Mavilim Mavişelim”, “Bugün Ayın Işığı”, “Allı Turnam Bizim Ele Varırsan”, “Yüce Dağ Başına Yağan Kar İdim” gibi önemli eserlere sahip olmuştur.

Bunları da sevebilirsiniz